Biegaj w górach - odkryj piękno.

Dron Academy - Ortofotomapy

Klienci zgłaszający się do Dron Academy mogą liczyć nie tylko na podstawowe lekcje z obsługi drona, chociaż oczywiście firma jako jedna z niewielu firm posiadających odpowiedni sprzęt, wiedzę i pozwolenia może wykonać także krótkie jednorazowe nagranie czy też serię zdjęć ujmujących dany obiekt, teren czy wydarzenie. Specjalistycznym zastosowaniem technologii dronów i kamer cyfrowych, możliwym dzięki oprogramowaniu stworzonemu przez Dron Academy, są ortofotomapy – czyli mapy mające formę zdjęcia, znane najczęściej każdemu z usługi Google Maps i podobnych. Nazwa tej techniki pochodzi od rzutu ortogonalnego, czyli prostopadłego, oraz oczywiście fotografii, która pozwala zobaczyć dany teren tak, jak rzeczywiście się prezentuje z lotu ptaka.Dron Academy

 
tel. 666 666 679