Biegaj w górach - odkryj piękno.

Kontakt z notariuszem

Potrzebujesz sporządzić akt notarialny? Spisać protokół? Przechować w depozycie ważną dokumentację? To tylko część usług notarialnych oferowanych przez Elżbietę Zielińską i Agnieszkę Zielińską-Richter.Ich kancelaria notarialna mieści się w Poznaniu przy ul. Karola Libelta 1/3. Więcej informacji kontaktowych znajduje się na stronie internetowej: http://uslugi.notariuszwpoznaniu.com/kontakt. Elżbieta Zielińska i Agnieszka Zielińska-Richter od 1992 roku obsługują klientów prywatnych i prawnych. Działalność prowadzonej przez nich kancelarii jest zgodna z przepisami prawa dotyczącymi notariatu, a więc z ustawą Prawo o notariacie oraz z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 kwietnia 1991 roku w sprawie trybu wykonywania nadzoru nad działalnością notariuszy i organów samorządu notarialnego, a także z innymi przepisami, wydanymi na podstawie ustawy Prawo o notariacie. Obejmuje różnego typu czynności prawne. Między innymi: wykonywanie projektów dokumentów, spisywanie protokołów, sporządzanie protestów weksli i czeków, wypisów, odpisów i wyciągów dokumentów, doręczanie oświadczeń.Zielińska Elżbieta, Zielińska-Richter Agnieszka. Kancelaria notarialna s.c.
Libelta 1
61-400 Poznań
tel. 61 851 53 93